Äänioikeus

 

Äänioikeutettuja ovat ammattiosasto 211 Tehyn Kaarinan seudun ammattiosaston jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

Läsnäolo-oikeus kokouksessa on todistettava henkilöllisyystodistuksella tai muuten luotettavalla tavalla. Kullakin äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei voi äänestää.

 

Ammattiosaston jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa;

 

Äänioikeuden tarkistaminen:

3.10.2019 Arja Nurmi 8-15 ja Heta Manner 16.30-20.30

8.10.2019 Arja Nurmi 8-15

10.10.2019 Arja Nurmi 8-12.30

15.10.2019 Arja Nurmi 8-14

Arja Nurmen puhelinnumero on 0503730041 ja Heta Mannerin puhelinnumero 0407463552.

 

Jäsen voi kirjallisesti valtuuttaa toisen henkilön käyttämään tarkistusmahdollisuuttaan.

 

Oikaisuvaatimukset

Jos joku ammattiosaston jäsen katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen vaalilautakunnalle kirjallisesti 21.10.2019 mennessä.